arrow Logowanie
arrow Newsletter

Klauzula informacyjna zgodna z RODO – TORMET Sp. z o.o.
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TORMET Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu przy ul. Jodłowej 30, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu celach marketingu sprzedawanych produktów lub usług oraz realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
4) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Powyższa klauzula ma charakter informacyjny, w związku z tym nie ma konieczności kontaktu ww. zakresie, ponieważ TORMET Sp. z o.o. nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać sie z powyższymi informacjami.